Çalışma Süresini Hesaplama

Tehlike Sınfınıza Göre Çalışma Süresini Görün

Şirketinizin Tehlike Sınıfı Süre
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

SÜRE HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinde,

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

 • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.

NACE Kodlarına Göre İş Yeri Tehlike Sınıfları

Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.

Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by Vizyon İsg.